Balalı Buta

Məhsul Kodu
BBT-1006
Kateqoriya
Sırğalar
1671

Metal - 14 K Qızıl

Buta Kolleksiyası

Uzaq keçmişdən qədim dinlərin mahiyyətinin ifadəsi kimi gələn bu ornament, sonradan müxtəlif formalarda və şəkillərdə Şərq dekorunun elementi olmuşdur.

Bu sırğa məşhur Buta motivinin variasiyalarının birindən –Balalı Butadan ilham almışdır. Buta ən çox bəyənilən qədim Şərq naxış növüdü.

O, öz adını qanqala bənzədiyi üçün Fars dilində kol mənasını daşıyan “boteh” sözündən götürür.

Buta hər hansı bir ideyanın müxtəlif mədəniyyətlər tərəfindən müxtəlif formada şərh edilə biləcəyinin bariz nümunəsidir. Xüsusi ədəbiyyatda buta ornamentinin müxtəlif oxşatmalarına rast gəlmək olar: şam ağacının qozası, ərəb xurması ağacının çətiri və nəhayət, alov.

Bəzi inanclara görə buta bir simvol kimi alov, əbədilik, əbədi həyat mənasını daşıyır. Deməli, buta təsvirini həmdə uzun ömür və əbədi xatirə arzusu kimi də başa düşmək olar.