Budaqlı Buta

Məhsul Kodu
BDB-1043
Kateqoriya
Sırğalar
1941
1559
1559
Bu məhsul hal-hazırda anbarda yoxdur. Məhsulunun çatdırılması normaldan daha çox vaxt alacaq. Məhsulu hazırlanması üçün təxminən 30-40 gün tələb olunur.

Metal - 14 K Qızıl

Buta Kolleksiyası

Uzaq keçmişdən qədim dinlərin mahiyyətinin ifadəsi kimi gələn bu ornament, sonradan müxtəlif formalarda və şəkillərdə Şərq dekorunun elementi olmuşdur.

Bu dəst buta ornamentindən ilham alıb və məhsuldarlıq rəmzi olan həndəsəvi şəklində bitki naxışı ilə bəzədilib.

Buta qədimi motiv və ən çox bəyənilən Şərq naxışıdır. O öz adını qanqala bənzədiyi üçün Fars dilində kol mənasını daşıyan “boteh” sözündən götürür.
Buta ornamentləri Hindistanı zəbt etmiş Britaniyalıları o qədər heyran etmişdi ki, onlar bu ornamentləri özününkiləşdirib parçaların istehsalında istifadə etmişlər. Qərbdə butanı bu naxış ilə ad çıxarmış Şotlandiyanın Peysli şəhərinin adı ilə tanıyırlar.

Buta hər hansı bir ideyanın ayrı-ayrı mədəniyyətlər tərəfindən müxtəlif cürə şərh edilə biləcəyinin bariz nümunəsidir. Xüsusi ədəbiyyatda buta ornamentinin müxtəlif oxşatmalarına rast gəlmək olar: şam ağacının qozası, ərəb xurması ağacının çətiri və nəhayət alov. Bəzi inanclara görə buta bir simvol kimi alov əbədilik, əbədi həyat mənasını daşıyır.

Deməli, buta təsvirini həmdə uzun ömür və əbədi xatirə arzusu kimi başa düşmək olar.