İslimi Buta (ana)

Məhsul Kodu
ISB-1092
Kateqoriya
Sırğalar
2588

Metal - 14 K Qızıl

Buta Kolleksiyası

Uzaq keçmişdən qədim dinlərin mahiyyətinin ifadəsi kimi gələn bu ornament, sonradan müxtəlif formalarda və şəkillərdə Şərq dekorunun elementi olmuşdur.

Bu əşyalarda iki ornament kombinasiyası istifadə olunub – buta və islimi.

Buta ən çox bəyənilən qədim Şərq naxış növüdü. O, öz adını qanqala bənzədiyi üçün Fars dilində kol mənasını daşıyan “boteh” sözündən götürür.

“Arabeska” və ya “bığcıq” kimi tanınan islimi naxışı İslam dekorativ mədəniyyətində çox məşhurdur - məhz buna görə bəzi sənətşünaslar islimi sözünü islam dinin adı ilə bağlayırlar. İslimi Azərbaycan dekorativ sənətinin məşhur ornamentlərindən biridir.