Dörd Lalə

Məhsul Kodu
DRL-1089
Kateqoriya
Sırğalar
1588

Metal - 14 K Qızıl

Xalça Kolleksiyası

İlk Azərbaycan zərgərlik brendi olan Rəsm təqdim olunmuş «Xalça» adlı kolleksiyasında bu qədim xalq sənətimizdən ilham alaraq onun ornamentlərindən və naxışlarından zinət əşyalarının yaradılmasında istifadə edir.

Sırğalar Laley-Abbasi kimi tanınan ümumi haşiyə motivindən ilham almışdır. Naxış Səfəvilər hökmdarı Şah Abbasın adı ilə adlandırılıb.

Həmçinin mədahil və hakimiyyət adlanan bu motiv çox vaxt Fars və Talış xalçalarında rast gəlinir. Bu naxış qarşılıqlıdır. Belə ki, motivin hər bir hissəsi eyni formalı olub bir-birinə tam uyğun və harmonikdir. Hissələrin hər biri ayrıca motiv və ya mövzu kimi təsvir edilə bilər.

Modeldə “S” formalı elementlərdən də istifadə olunur ki, bunlar suyun qıf içində axımını xatırladır. Beləliklə, firavan həyat tərzini ifadə edir və ya digər yozmalara görə, məhsuldarlıq və əbədilik simvoludur.