Qıvrım

Məhsul Kodu
QVRM-1029
Kateqoriya
Sırğalar
624

Metal - 14 K Qızıl

Xalça Kolleksiyası

İlk Azərbaycan zərgərlik brendi olan Rəsm təqdim olunmuş «Xalça» adlı kolleksiyasında bu qədim xalq sənətimizdən ilham alaraq onun ornamentlərindən və naxışlarından zinət əşyalarının yaradılmasında istifadə edir.

Bu model Qarmaqlı romb adlanan naxış əsasında yaradılıb.

Bu naxış müxtəlif türk və farsdilli köçəri tayfaları tərəfindən istifadə olunur, o cümlədən Azərbaycanda geniş yayılıb. Naxışın mənası haqqında müxtəlif fikirlər var. Çox güman ki, o, stilizə edilmiş bir heyvan və ya quşun nəfis təmsilidir. Naxış çox təsirlidir: onun struktur sadəliyində inandırıcı güc və zəngin dekorativ imkanlar var.