Azərbaycan sikkələri

“Azərbaycan Sikkələri” adlı kolleksiyanı təqdim etməkdən qürur duyuruq. Resm-dən “Azərbaycan sikkələri” kolleksiyası 18-ci əsr Azərbaycanın xanlıqlar dövründə zərb edilən sikkələrdən ilhamlanan müəllif improvizasiyasıdır. İki min ildən artıq müddət ərzində Azərbaycan numizmatikası milli dövlətçilik tarixini müşayiət edir və öz nümunələri ilə bariz şəkildə təsdiqləyir. Bununla bərabər, çoxəsrlik tarixi boyunca sikkə işi Azərbaycanda bədii sənətkarlıq cəhətdən də yüksək səviyyəyə çatmış və, beləliklə, istər istehsalçıların bacarıq və ustalığını, istərsə də öz dövrünün və cəmiyyətinin estetik dəyərlərini əyani şəkildə göstərmişdir.