Əjdahalı

Məhsul Kodu
YIAJD-1009
Kateqoriya
Sırğalar
7000
Bu məhsul hal-hazırda anbarda yoxdur. Məhsulunun çatdırılması normaldan daha çox vaxt alacaq. Məhsulu hazırlanması üçün təxminən 30-40 gün tələb olunur.

Metal - 14K Qızıl

Əjdahalı Kolleksiyası

Əjdahalar bizə qədim əfsanələrdən tanışdır. Bəzi mifoloji inanclara görə, əjdaha yer üzündə meydana gələn ilk canlıdır, beləliklə, əjdaha sadəcə mifik bir varlıq deyil, sanki müqəddəs bir  canlıdır.

“Əjdahalı" xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən gözəl nümunələrindən hesab olunur.

Bu tip xalçalar XVI-XVIII əsrlərdə Qarabağda, həmçinin Şirvan və Qubada toxunmuşdur. Əjdaha motivinin Hülakülər dövrü (XIII-XIV əsrlər) Azərbaycan tekstil nümunələrində istifadə edildiyi bilinir.

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi xalq sənəti nümunələrində, tək olaraq istifadə edildiyi zaman, əjdaha xeyirli qüvvəni simvolizə edir. Şifahi xalq ədəbiyyatında əjdaha bəzən su qaynaqlarını da təmsil edir.

Qədim Türk inanclarına görə də "Büke", "Evren", "Kök-luu", "Abırqa" adlandırılan əjdahalar müsbət gücü, qüvvəni təmsil edir. Bəzi qaynaqlarda qədim hunların paytaxtının "Əjdaha şəhəri" olduğu qeyd edilir. Qıpçaq türklərində "Beqşa" adlı əjdaha ailə ocağının qoruyucusu kimi qəbul edilirdi. Səfəvilər dövrü xalçalarında da bu motiv geniş istifadə olunub.