Əjdahalı

Məhsul Kodu
YİAJD-2015
Kateqoriya
Üzüklər
3706
Bu məhsul hal-hazırda anbarda yoxdur. Məhsulunun çatdırılması normaldan daha çox vaxt alacaq. Məhsulu hazırlanması üçün təxminən 30-40 gün tələb olunur.

Metal - 14K Qızıl

Əjdahalı Kolleksiyası

Əjdahalar bizə qədim əfsanələrdən tanışdır. Bəzi mifoloji inanclara görə, əjdaha yer üzündə meydana gələn ilk canlıdır, beləliklə, əjdaha sadəcə mifik bir varlıq deyil, sanki müqəddəs bir  canlıdır.

“Əjdahalı" xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən gözəl nümunələrindən hesab olunur.

Они имеют уникальную структуру и обычно изображают различных мистических животных. Эти типы ковров в основном ткались в Карабахе, а также, возможно, в Ширване и Губе между 16 и 18 веками. Некоторые текстильные фрагменты с мотивом дракона сохранились с периода Ильханидов (13-14 вв.).

Если в примерах азербайджанского декоративно-прикладного искусства мотив дракона используется отдельно, он символизирует положительную энергию. В азербайджанской народной литературе он может также символизировать источники воды.

В древнетюркской мифологии драконы «бюке», «эврен», «коклуу» и «абырга» являются символами мощи и могущества. В некоторых исторических источниках упоминается «Город драконов» древних гуннов. В кыпчакской культуре дракон "бегша" считался символом семейного очага.