Mahı Kolleksiyası

Herat şəhərinin şərəfinə adlandırılan "Herati" dizaynı, kanallar və digər su mövzularında balıq və su bağı nümunələrinə bənzəyir. Buna görə "mahi" (farsca balıq) adlandırılmışdır.