Qəbələ

Məhsul Kodu
GBL-3020
Kateqoriya
Kulonlar
310
410
455
550
115
Bu məhsul hal-hazırda anbarda yoxdur. Məhsulunun çatdırılması normaldan daha çox vaxt alacaq. Məhsulu hazırlanması üçün təxminən 30-40 gün tələb olunur.

Metal - 14K Qızıl

Yalnız sep ilə
Tarixin çarxları Kolleksiyası

Kolleksiya Azərbaycanın bölgələrinə həsr olunub. Kolleksiya Azərbaycanın bütün bölgələrinin mədəni zənginliyi və müxtəlifliyini əks etdirir və ölkənin hər küncünün gözəlliyini nümayiş etdirir.

Bu model Qəbələ şəhərinin saxsı sənətinə həsr olunmuşdur. Burada qazıntılar zamanı XIV-XVI  əsrlərə aid gil qablar tapılmışdır.

Qəbələ Azərbaycanın təxminən 2000 ildən çox yaşı olan qədim şəhəridir. Qəbələ I əsrə aid antik mənbələrdə, daha dəqiq, Böyük Pliniyin “Təbii tarix” əsərində adı çəkilən Qafqaz Albaniyasının 600 il ərzində paytaxtı olmuşdur. Sonralar ərəb mənbələrində onun adı Xəzər kimi çəkilir, belə ki, şəhər bir əsr xəzərlərin inzibati vahidi statusunu daşımışdır. Qəbələdən antik dövrün ilk kirəmit dam örtükləri və keramik qab qalıqları tapılmışdır.

Şəhərin IX-XIII əsrlərə aid mədəni qatında xeyli miqdarda ocaq yerləri, təndirlər, quyular, saxsı borularla çəkilmiş yeraltı su xətləri, həmçinin öz dövrü üçün unikal şirli keramika məhsulları tapılmışdır. Bu, qədimdən şəhərin iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı və bağçılıqla yanaşı, dulusçuluq, zərgərlik və digər sənət növlərinin də geniş yer tutduğunu ehtimal etməyə əsas verir.