Dragon

Product code
EJD-5011
Category
Cufflinks
1912
265
This item is available on pre-order. It may take up to 30 days to make this precious piece available for you.

Metal - 14 K Gold

Dragon Collection

According to some mythological ideas, the dragon was the first creature, from which life took place on earth, thus, the dragon was considered not just a mythical character, but literally a saint creature.

The “Dragon” carpets are considered as one of the most beautiful samples of Garabagh carpet school.

Bu tip xalçalar XVI-XVIII əsrlərdə Qarabağda, həmçinin Şirvan və Qubada toxunmuşdur. Əjdaha motivinin Hülakülər dövrü (XIII-XIV əsrlər) Azərbaycan tekstil nümunələrində istifadə edildiyi bilinir.

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi xalq sənəti nümunələrində, tək olaraq istifadə edildiyi zaman, əjdaha xeyirli qüvvəni simvolizə edir. Şifahi xalq ədəbiyyatında əjdaha bəzən su qaynaqlarını da təmsil edir.

Qədim Türk inanclarına görə də "Büke", "Evren", "Kök-luu", "Abırqa" adlandırılan əjdahalar müsbət gücü, qüvvəni təmsil edir. Bəzi qaynaqlarda qədim hunların paytaxtının "Əjdaha şəhəri" olduğu qeyd edilir. Qıpçaq türklərində "Beqşa" adlı əjdaha ailə ocağının qoruyucusu kimi qəbul edilirdi. Səfəvilər dövrü xalçalarında da bu motiv geniş istifadə olunub.